MEMBERSHIP REWARDS

ՊԱՐԳԵՎԱՏՐՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Bosch HGD74D350Q գազօջախ

56350 միավոր

առկա է խանութ-սրահում

Ապրանքի նկարագրություն 

Cooker with gas hob
3 gas burners (1 normal power, 1 cost-effective, rapid heating 1) and 1 electric hotplate
Left front: hotplate high-power 3 kW
Left Rear: Standard burner 1 kW
Right rear: Standard burner 1.7 kW
Right front: Economical burner 1 kW
Automatic electric ignition
Thermoelectric protection of the igniter
Steel grid with rubber feet
The top cover is made of glass
Oven with additional internal volume (66 l)
Heating System Multifunction
8 cooking functions: Top / bottom heat, Bottom heat, 3-dimensional system of hot air convection (3D hot air plus), pizza mode, Defrost, Grill with convection, the Vario-grill large area of heating, the Vario-grilled small heating area
Digital Watch
Quick warm-up (manual)
" Child lock "
Lighting of the oven
Guides for baking
Pop-out drawer
Adjustable feet
The factory setting for natural gas (20 mbar)
Energy efficiency class A
Energy efficiency class (in accordance with ESNr 65/2014.): A 
Energy consumption per cycle in normal mode: 0.98 kW / h 
consumption per cycle in the enhanced mode of the fan: 0.84 kw / h 
Number of chambers: 1 
heating source: electric 
chamber Volume: 67 l 

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից: